Utenrikshandel med varer

Til toppen
08805: Utenrikshandel med varer, etter anvendelsesområde (BEC) (mill. kr) 1988 - 2019
Sist endret
15.05.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Øyvind Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 696
oyh@ssb.no

Måleenhet
Verdi:
mill. kr
Referansetid
Verdi:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
import/eksport
Må velges *
anvendelsesområde (BEC)
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 32 Valgte 1

import/eksport
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel i denne perioden. Null (0) i feltene kan også å bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet. Når feltene er markert med kolon (:), betyr det at tallene grunnet konfidensialitet ikke kan publiseres.
For mer informasjon, se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken