Utenrikshandel med varer

Til toppen
08792: Utenrikshandel med varer, hovedtall (mill. kr) 1980M01 - 2020M08
Sist endret
15.09.2020
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi:
mill. kr
Verdi hittil i år:
mill. kr
Referansetid
Verdi:
Utgangen av måneden
Verdi hittil i år:
Utgangen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
varestrøm
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 488 Valgte 1

varestrøm
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel i denne perioden. Null kan også bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet.
For mer informasjon, se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken