Studenter i høyere utdanning

Til toppen
08725: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn, alder og skoleslag 2010 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
antall
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10
Studenter (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skoleslag
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

skoleslag

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.
Se sammenslåinger og endringer for læresteder.

Brukerveiledning for statistikkbanken