Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

08688: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Fylkeskommuner (avslutta serie) 2003 - 2014

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt , Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt , Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt ,

Valgt 1 av totalt 54

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000