Studenter i høyere utdanning

Til toppen
08586: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder. Foreløpige tall (avslutta serie) 2010 - 2011
Sist endret
26.01.2012
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Referansetid
Studenter:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skoleslag
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

skoleslag
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken