Studenter i høyere utdanning

Til toppen

08585: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og lærested 2014 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lærested
Må velges *
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

lærested

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lærested i alt , Sámi allaskuvla - Samisk høgskole , Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk ,

Valgt 0 av totalt 32


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken