Skatt for selskaper

Til toppen
08580: Alle selskaper. Utlignede skatter og skattefradrag (mill. kr) 2003 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skatter/fradrag på skatt
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

skatter/fradrag på skatt
Må velges *

Totalt 14 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

skatter/fradrag på skatt
Inntektsskatt
Inntektsskatt inneholder skatt beregnet på positiv alminnelig inntekt (fellesskatt) og skatt beregnet på korreksjonsinntekt.
Utbetalt skatteverdi av letekostnader
Skatteverdi av letekostnader inkluderer også andre fradrag for selskaper på sokkel, herunder utbetalinger ved opphør.

Brukerveiledning for statistikkbanken