Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
08534: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998 - 2019
Sist endret
07.10.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mhs@ssb.no

Måleenhet
Indeks:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Indeks:
Utgangen av måneden
Årsendring (prosent):
Utgangen av måneden
Omsetning (mill. kr):
Utgangen av måneden
Basisperiode
Indeks:
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
marked
næring/varetype
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

marked

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
næring/varetype

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken