Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

08534: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

næring/varetype

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Måleenhet
Indeks:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Indeks:
Utgangen av måneden
Årsendring (prosent):
Utgangen av måneden
Omsetning (mill. kr):
Utgangen av måneden
Basisperiode
Indeks:
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken