08512: Lufttransport. Flybevegelser og seter mellom norske lufthavner 2009K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fra lufthavn

Totalt 52 Valgte

Søk

til lufthavn

Totalt 52 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Flybevegelser:
avganger
Seter:
seter
Referansetid
Flybevegelser:
Slutten av kvartalet
Seter:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene gjelder kun avganger

Brukerveiledning for statistikkbanken