Til toppen
08508: Lufttransport. Passasjerer, etter lufthavn, trafikktype og innenlands-/utenlandsflygninger 2009K1 - 2020K3
Sist endret
29.10.2020
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Vidar Lund, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 394
vlu@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer:
personer
Referansetid
Passasjerer:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
lufthavn
trafikktype
trafikk
passasjergruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 47 Valgte 1

lufthavn

Totalt 52 Valgte 0

Valgfri variabel
trafikktype

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
trafikk

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
passasjergruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken