Skatt for personer

08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

inntektsintervall

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer med bruttoinntekt:
personer
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag:
personer
Referansetid
Personer med bruttoinntekt:
31.12.
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken