Til toppen
08373: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår 1981 - 2019
Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Dødfødte (døde per 1 000 fødte):
døde per 1 000 fødte
Dødfødte + døde under 1 uke (døde per 1 000 fødte):
døde per 1 000 fødte
Under 24 timer (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
Under 1 uke (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
Under 4 uker (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
4 uker - under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
I alt under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
døde per 1 000 levendefødte
Referansetid
Dødfødte (døde per 1 000 fødte):
31.12.
Dødfødte + døde under 1 uke (døde per 1 000 fødte):
31.12.
Under 24 timer (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
Under 1 uke (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
Under 4 uker (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
4 uker - under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
I alt under 1 år (døde per 1 000 levendefødte):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 39 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For årene 1956-1998 (1956-1995 for femårsperiodene) er tallene hentet fra NOS Helsestatistikk. Av den grunn kan tallene for døde under ett år pr. 1 000 levendefødte avvike fra de som er gitt i tabeller om døde og dødelighet som er hentet fra befolkningsstatistikken.
statistikkvariabel
Dødfødte (døde per 1 000 fødte)
Fødte uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.

Brukerveiledning for statistikkbanken