08289: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter næring (SN2002) (1 000 m²). Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 1996M01 - 2011M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

næring

Totalt 17 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 192 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2012
Kontakt
John Bjørke, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 417
job@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Igangsatt bruksareal:
1 000 m²
Bruksareal under arbeid:
1 000 m²
Fullført bruksareal:
1 000 m²
Referansetid
Igangsatt bruksareal:
Siste dag i måneden
Bruksareal under arbeid:
Siste dag i måneden
Fullført bruksareal:
Siste dag i måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for januar 2011 - november 2011 er endret 8. februar 2012.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Bruksareal under arbeid
Tallene før 2003 omfattar ikke bruksareal for bygg under arbeid.

Brukerveiledning for statistikkbanken