Landsskogtakseringen

Til toppen

08198: Totalareal, etter markslag og takserte regioner (km²) 2005-2009 - 2015-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005-2009 , 2006-2010 , 2007-2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000