Studenter i høyere utdanning

Til toppen
08091: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, kjønn og alder 2009 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Bosatte i alt:
personer
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte i alt:
01.10.
Studenter:
01.10.
Studenter (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
innvandringskategori
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 17 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober.

Brukerveiledning for statistikkbanken