07795: K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter idrett per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren per innbygger, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter kultursektoren per innbygger, konsern:
Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter idrett per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, kultursektoren per innbygger, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter kultursektoren per innbygger, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken