Kommuneregnskap

Til toppen

07789: O1. Konsern - Kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. MVA-refusjon drift, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern , MVA-refusjon investering, tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern , Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000