Skatt for selskaper

Til toppen
07603: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2007) 2007 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall aksjeselskaper:
aksjeselskaper
Antall i skatteposisjon (selskaper):
selskaper
Andel i skatteposisjon (prosent):
prosent
Nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Andre skatter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall aksjeselskaper:
31.12.
Antall i skatteposisjon (selskaper):
31.12.
Andel i skatteposisjon (prosent):
31.12.
Nettoformue (mill. kr):
31.12.
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Andre skatter (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Basisperiode
Antall aksjeselskaper:
2003
Antall i skatteposisjon (selskaper):
2003
Andel i skatteposisjon (prosent):
2003
Nettoformue (mill. kr):
2003
Skattbar inntekt (mill. kr):
2003
Formuesskatt (mill. kr):
2003
Inntektsskatt (mill. kr):
2003
Andre skatter (mill. kr):
2003
Fradrag i skatt (mill. kr):
2003
Sum utlignet skatt (mill. kr):
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fordeling etter selskapenes hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering SN2007.
statistikkvariabel
Andre skatter (mill. kr)
Består av skatt for sokkelvirksomhet, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt
Fradrag i skatt (mill. kr)
Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag, utbetalt skatteverdi av letekostnader og tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for fou

Brukerveiledning for statistikkbanken