Skatt for selskaper

07603: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2007) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall aksjeselskaper:
aksjeselskaper
Antall i skatteposisjon (selskaper):
selskaper
Andel i skatteposisjon (prosent):
prosent
Nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Andre skatter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall aksjeselskaper:
31.12.
Antall i skatteposisjon (selskaper):
31.12.
Andel i skatteposisjon (prosent):
31.12.
Nettoformue (mill. kr):
31.12.
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Andre skatter (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Basisperiode
Antall aksjeselskaper:
2003
Antall i skatteposisjon (selskaper):
2003
Andel i skatteposisjon (prosent):
2003
Nettoformue (mill. kr):
2003
Skattbar inntekt (mill. kr):
2003
Formuesskatt (mill. kr):
2003
Inntektsskatt (mill. kr):
2003
Andre skatter (mill. kr):
2003
Fradrag i skatt (mill. kr):
2003
Sum utlignet skatt (mill. kr):
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fordeling etter selskapenes hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering SN2007.
statistikkvariabel
Andre skatter (mill. kr)
Består av skatt for sokkelvirksomhet, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt
Fradrag i skatt (mill. kr)
Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag, utbetalt skatteverdi av letekostnader og tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for fou

Brukerveiledning for statistikkbanken