Karakterer ved avsluttet grunnskole

Til toppen

07501: Eksamens- og standpunktkarakterer, utvalgte fag, etter eierforhold og foreldrenes utdanningsnivå 2009 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fag
Må velges *
eierforhold
Må velges *
foreldrenes utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 12

fag

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

eierforhold

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

foreldrenes utdanningsnivå


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Regjeringen besluttet å avlyse eksamen i grunnskolen våren 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken