Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Til toppen

07478: Betalingstrømmer mellom Norge og utlandet, etter land (mill. kr) 2008K1 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 52

inngående verdi og utgående verdi

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

land

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden , EU-land utenom Norden ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

kvartal
2020K1
På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

Brukerveiledning for statistikkbanken