Skatt for personer

07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie) 2006 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.04.2010
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Personinntekt lønn inkl. Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Personinntekt næring. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Personinntekt pensjon inkl. Svalbardpensjon. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Kapitalinntekter. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Bruttoinntekt. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Utlignet skatt inkl. Svalbardskatt. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Svalbardskatt. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Personinntekt lønn inkl. Svalbardlønn. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Svalbardlønn. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Personinntekt næring. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Personinntekt pensjon inkl. Svalbardpensjon. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Kapitalinntekter. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Bruttoinntekt. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Utlignet skatt inkl. Svalbardskatt. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Svalbardskatt. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Antall personer:
personer
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken