Kommunehelsetenesta

Til toppen
07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus 2002 - 2019
Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger:
personer
Fastleger (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger:
31.12.
Fastleger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
pasientlistestatus
Må velges *
innvandringskategori
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

pasientlistestatus
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Pasientlistestatus er beregnet som fastlegens listekapasitet, minus antall pasienter på listen. En liste er åpen (ledige plasser) dersom listekapasiteten ligger mer enn 20 over det faktiske antallet pasienter på listen, mens den er lukket (ingen ledige plasser) dersom det er mindre enn 20 ledige plasser på listen.
Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.09.

Brukerveiledning for statistikkbanken