Kommunehelsetenesta

Til toppen
07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet 2002 - 2017
Sist endret
04.07.2018
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger:
personer
Fastleger (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger:
31.12.
Fastleger (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
innvandringskategori
sentralitet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I tabellen er fastleger fordelt etter praksiskommunens sentralitet. Dersom en fastlege har inngått fastlegeavtale med flere kommuner, er den kommunen hvor fastlegelisten er lengst (flest pasienter) valgt som praksiskommune. Hvis en lege har like lang fastlegeliste i flere kommuner, er den kommunen hvor avtalen har lengst varighet frem i tid valgt som praksiskommune. Se standard for sentralitet.
Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.09.

Brukerveiledning for statistikkbanken