Kommunehelsetenesta

Til toppen
07385: Fastleger som er innvandrere, etter fødeland (utvalgte land ) (avslutta serie) 2002 - 2011
Sist endret
01.07.2013
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Fastleger som er innvandrere:
personer
Fastleger som er innvandrere (prosent):
prosent
Referansetid
Fastleger som er innvandrere:
31.12.
Fastleger som er innvandrere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fødeland
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 35 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De (føde)landene som er representert med tre eller færre fastleger i en eller flere årganger siden 2002, blir publisert samlet etter verdensdel. De (føde)landene som er representert med fire eller flere fastleger i alle årgangene siden 2002, blir publisert etter fødeland.Serbia og Montenegro er fra 2006 delt på to land. Antall fastleger og delsummer for 2005 korrigert 28.10.2009.
fødeland
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken