Skatt for personer

07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie) 2005 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.12.2009
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Pensjonister:
personer
Minstepensjonister:
personer
Personer med formuesskatt:
personer
Pensjonister med formuesskatt:
personer
Minstepensjonister med formuesskatt:
personer
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle minstepensjonister:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle med formuesskatt:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for minstepensjonister med formuesskatt:
kr
Personer med nedsettelse av formuesskatten:
personer
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
personer
Minstepensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
personer
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle med nedsettelse:
kr
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse:
kr
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle minstepensjonister med nedsettelse:
kr
Referansetid
Personer:
31.12.
Pensjonister:
31.12.
Minstepensjonister:
31.12.
Personer med formuesskatt:
31.12.
Pensjonister med formuesskatt:
31.12.
Minstepensjonister med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle minstepensjonister:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for minstepensjonister med formuesskatt:
31.12.
Personer med nedsettelse av formuesskatten:
31.12.
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Minstepensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse:
31.12.
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle minstepensjonister med nedsettelse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Pensjonister
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Pensjonister med formuesskatt
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Brukerveiledning for statistikkbanken