Til toppen
07336: Eksport, etter produkt 1970 - 2019
Sist endret
12.05.2020
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Achraf Bougroug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 615
acb@ssb.no

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
pet@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2015-priser (mill. kr):
mill. kr
Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Prisendring, årlig (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2015-priser (mill. kr):
31.12.
Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Prisendring, årlig (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
produkt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 50 Valgte 1

produkt

Totalt 47 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.
Tall fra og med 2018 er foreløpige.

Brukerveiledning for statistikkbanken