Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
07322: Aksjeselskaper, aksjekapital og utdelt utbytte, etter næring (SN2007) 2008 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall aksjeselskaper:
aksjeselskaper
Antall aksjeklasser:
aksjeklasser
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Utdelt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall aksjeselskaper:
31.12
Antall aksjeklasser:
31.12
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
31.12
Utdelt utbytte (mill. kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nyeste periode viser foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken