Til toppen
07148: G. Tannhelsetjenesten - kvalitet (F) (avslutta serie) 2001 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
Personer
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
?
SIC-indeks for 12-åringer:
?
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Referansetid
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
1.1.
SIC-indeks for 12-åringer:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det medfører at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil bli publisert for 2015. For mer informasjon om A-ordningen, gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken