Detaljomsetningsindeksen

Til toppen

07129: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000M01 - 2021M02

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valgt 1 av totalt 254

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. G Varehandel, reparasjon av motorvogner , 45 Handel med og reparasjon av motorvogner , 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler ,

Valgt 0 av totalt 65

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Inkluderer ikke næring 46.1 Agenturhandel.

statistikkvariabel

Volumindeks, sesongjustert, tremåneders glidende gjennomsnitt

Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken