Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
07015: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter størrelsen på eid jordbruksareal og produktivt skogareal (kr) (avslutta serie) 2006 - 2008
Sist endret
08.12.2009
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig kjøpesum:
kr
Referansetid
Gjennomsnittlig kjøpesum:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
eid jordbruksareal
produktivt skogareal
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

eid jordbruksareal

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
produktivt skogareal

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken