Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen

07013: Gjennomsnittlig kjøpesum for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter sentralitet/næringstilknytning og størrelsen på eid jordbruksareal (kr) (avslutta serie) 2006 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kommuneklasse
Må velges *
eid jordbruksareal

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

eid jordbruksareal


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken