Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
07011: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på produktivt skogareal (avslutta serie) 2006 - 2008
Sist endret
08.12.2009
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Tinglyste omsetninger i alt:
omsetninger
Tinglyste omsetninger med bygning:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg i alt:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg, uten bygning:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg, med bygning:
omsetninger
Referansetid
Landbrukseiendommer i alt:
31.12.
Tinglyste omsetninger i alt:
31.12.
Tinglyste omsetninger med bygning:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
31.12.
Omsetninger i fritt salg i alt:
31.12.
Omsetninger i fritt salg, uten bygning:
31.12.
Omsetninger i fritt salg, med bygning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
produktivt skogareal
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

produktivt skogareal

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Brukerveiledning for statistikkbanken