Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen

06991: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt, etter forvaltningsregion 2007-2008 - 2019-2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken