Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
06959: Pålydende aksjekapital, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs for personlige aksjonærer, etter alder og kjønn 2006 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Personer som eide aksjer 31.12 (antall):
personer
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Mottatt aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Mottatt overkurs (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Personer som eide aksjer 31.12 (antall):
31.12.
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Mottatt aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Mottatt overkurs (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Mottatt aksjekapital og overkurs omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper. Nyeste periode viser foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken