06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) 1983 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
jma@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
bygninger
Igangsatt bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
bygninger
Fullført bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
Referansetid
Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Igangsatt bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Fullført bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2008 og 2009 er endret 4. mars 2011.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Igangsatte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert
Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert
Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.

Brukerveiledning for statistikkbanken