Videregående opplæring og annen videregående utdanning

06939: C1. Konsern - Videregående opplæring - regnskapstall - grunnlagsdata (F) (avslutta serie) 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 90 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon investering, videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Mva-refusjon drift, videregående opplæring, konsern:
?
Korr bto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring, konsern:
1000 Kroner
Bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. refusjon fra andre fylkeskomm, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521-533, 559 alle utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 559 landslinjer, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 521 Studiespesialisering, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 527 Idrettsfag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 529 Musikk, dans og drama, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 522 Bygg- og anleggsteknikk, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 523 Elektrofag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 524 Design og håndverk, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 525 Restaurant- og matfag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 526 Helse- og oppvekstfag, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 528 Teknikk og industriell produksjon, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 530 Medier og kommunikasjon, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 531 Naturbruk, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 532 Service og samferdsel, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 533 Kunst, design og arkitektur, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning, konsern:
1000 Kroner
Korr bto driftsutg 590 andre undervisningsformål, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 581 voksenoppl etter opplæringsloven, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 554 fagskole, konsern:
1000 Kroner
Lønnsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560), konsern:
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561), konsern:
1000 Kroner
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562), konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 510 skolelokaler og internater, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 515 skoleforvaltning, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 554 fagskoleutdanning, konsern:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ved å drive utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring i skole (510-562, unntatt 554), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ved å drive fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning skolelokaler og internater (510), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning skoleforvaltning (515), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning ped. ledelse og ped. fellesutgifter (520), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning alle utdanningsprogram (521-533,559), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning landslinjer (559), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (560), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (562), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Studiespesialisering (521), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Idrettsfag (527), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Musikk, dans og drama (529), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Kunst, design og arkitektur (533), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Elektrofag (523), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Design og håndverk (524), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Restaurant- og matfag (525), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Helse- og oppvekstfag (526), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Teknikk og industriell produksjon (528), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Medier og kommunikasjon (530), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Naturbruk (531), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning utdprog Service og samferdsel (532), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning voksenopplæring etter opplæringsloven (581), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning fagskoleutdanning (554), konsern:
1000 Kroner
Økonomisk belastning andre undervisningsformål (590), konsern:
1000 Kroner
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1.1.
Mva-refusjon investering, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Mva-refusjon drift, videregående opplæring, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring, konsern:
1.1.
Bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, inkl. refusjon fra andre fylkeskomm, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 510 skolelokaler og internater, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 515 skoleforvaltning, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521-533, 559 alle utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 559 landslinjer, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 560 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 562 spesialunderv og særskilt tilpasset oppl, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 521 Studiespesialisering, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 527 Idrettsfag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 529 Musikk, dans og drama, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 522 Bygg- og anleggsteknikk, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 523 Elektrofag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 524 Design og håndverk, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 525 Restaurant- og matfag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 526 Helse- og oppvekstfag, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 528 Teknikk og industriell produksjon, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 530 Medier og kommunikasjon, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 531 Naturbruk, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 532 Service og samferdsel, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 533 Kunst, design og arkitektur, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 554 fagskoleutdanning, konsern:
1.1.
Korr bto driftsutg 590 andre undervisningsformål, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 521-533,559 alle utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Lønnsutg 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 581 voksenoppl etter opplæringsloven, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 554 fagskole, konsern:
1.1.
Lønnsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 560), konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (art 350 for funksjon 561), konsern:
1.1.
Utgifter, kjøp fra kommuner, spesialunderv og særskilt tilpasset opplæring (art 350 for funksjon 562), konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 510-590 utdanning i fylkeskommunen, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 510 skolelokaler og internater, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 515 skoleforvaltning, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 520 ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 521,527,529,533 studieforberedende utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 522-526,528,530-532 yrkesfaglige utdanningsprogram, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 559 landslinjer, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 560 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 561 oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 562 spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 570 fagopplæring i arbeidslivet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 581 voksenopplæring etter opplæringsloven, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 554 fagskoleutdanning, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter 590 andre undervisningsformål, konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ved å drive utdanning i fylkeskommunen (510-590), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring i skole (510-562, unntatt 554), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ved å drive fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning skolelokaler og internater (510), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning skoleforvaltning (515), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning ped. ledelse og ped. fellesutgifter (520), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning alle utdanningsprogram (521-533,559), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning studieforberedende utdanningsprogram (521,527,529,533), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning yrkesfaglige utdanningsprogram (522-526,528,530-532), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning landslinjer (559), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (560), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning oppfølgingstjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (561), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning spesialundervisning og særskilt tilpasset undervisning (562), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Studiespesialisering (521), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Idrettsfag (527), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Musikk, dans og drama (529), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Kunst, design og arkitektur (533), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Bygg- og anleggsteknikk (522), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Elektrofag (523), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Design og håndverk (524), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Restaurant- og matfag (525), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Helse- og oppvekstfag (526), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Teknikk og industriell produksjon (528), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Medier og kommunikasjon (530), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Naturbruk (531), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning utdprog Service og samferdsel (532), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning voksenopplæring etter opplæringsloven (581), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning fagskoleutdanning (554), konsern:
1.1.
Økonomisk belastning andre undervisningsformål (590), konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken