Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

06938: M1. Konsern - Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2007 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nto driftsutgifter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft i alt pr. innb. (kr), konsern , Nto driftsutg., tilrettelegging, støttefunksj. og finansieringsbistand for næringslivet pr. innb. (kr), konsern , Nto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet pr. innb. (kr), konsern ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000