Skatt for personer

06792: Toppskattegrunnlag og personinntekt lønn i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder (avslutta serie) 1993 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall i G (grunnbeløp i folketrygden)

Totalt 22 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2014
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Personer med toppskattegrunnlag:
personer
Personer med personinntekt lønn:
personer
Referansetid
Personer med toppskattegrunnlag:
31.12.
Personer med personinntekt lønn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken