Skatt for personer

06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra skattemeldingen og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Personer med bruttoinntekt:
personer
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for de med beløp (kr):
kr
Personer med personinntekt lønn:
personer
Gjennomsnittlig personinntekt lønn for de med beløp (kr):
kr
Personer med personinntekt pensjoner:
personer
Gjennomsnittlig personinntekt pensjon for de med beløp (kr):
kr
Personer med fastsatt skatt:
personer
Gjennomsnittlig fastsatt skatt for de med beløp (kr):
kr
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag:
personer
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag for de med beløp (kr):
kr
Personer med bankinnskudd:
personer
Gjennomsnittlig bankinnskudd for de med beløp (kr):
kr
Personer med skattepliktig bruttoformue:
personer
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue for de med beløp (kr):
kr
Personer med gjeld:
personer
Gjennomsnittlig gjeld for de med beløp (kr):
kr
Referansetid
Personer med bruttoinntekt:
31.12.
Gjennomsnittlig bruttoinntekt for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med personinntekt lønn:
31.12.
Gjennomsnittlig personinntekt lønn for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med personinntekt pensjoner:
31.12.
Gjennomsnittlig personinntekt pensjon for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med fastsatt skatt:
31.12.
Gjennomsnittlig fastsatt skatt for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag:
31.12.
Personer med bankinnskudd:
31.12.
Gjennomsnittlig bankinnskudd for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Gjennomsnittlig skattepliktig bruttoformue for de med beløp (kr):
31.12.
Personer med gjeld:
31.12.
Gjennomsnittlig gjeld for de med beløp (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag for de med beløp (kr)
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken