Kommunehelsetenesta

Til toppen
06495: E. Kommunehelse - kvalitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2016
Sist endret
24.03.2018
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
Prosent
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
Timer
Referansetid
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:
1.1.
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

NAVs Aa-register har vært hovedkilde for årsverkstall i KOSTRA fram til 2014. Overgangen til a-ordningen gjør at det ikke kan publiseres 2015-tall for årsverk i mars. For overordnede tall for sysselsatte, se egen tabell, S1. Sysselsetting i kommunene/fylkeskommunene. For nærmere detaljer, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra Årsverk for helsestasjons- og skolehelsetjenesten hentet fra register blir publisert 15.juni.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken