Kommunalt avløp

Til toppen

06403: I. Avløp - kvalitet (K) (avslutta serie) 2004 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
NB! Grunnet Miljødirektoratets noe utsatte innrapporteringsfrist til Altinn (1. mars), så vil en del grunnlags-/nøkkeltall (inkl. estimater for fylker og landet) for 2016 på avløp være tomme ved foreløpig KOSTRA publisering den 15.03.17. Disse 'manglende tallene' vil imidlertid vises eksternt på ssb.no ved endelig publisering den 15.06.17. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.