Videregående opplæring og annen videregående utdanning

06401: C. Videregående opplæring - kvalitet (F) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Marianne Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5287
odt@ssb.no

Måleenhet
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
Prosent
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år:
Prosent
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
Prosent
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år:
Prosent
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år:
Prosent
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
Prosent
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
Prosent
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
Prosent
Referansetid
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid:
1.1.
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år:
1.1.
Andel beståtte fag- og svenneprøver:
1.1.
Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg2 i år:
1.1.
Andel elever vg1 studieforberedende utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg2 i år:
1.1.
Andel elever vg1 yrkesfaglige utdprog i fjor som går vg1 på nytt:
1.1.
Andel elever vg2 studieforberedende utdprog i fjor, vg3 i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, i lære i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, vg3 yrkeskompetanse i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i fjor, vg3 studiekompetanse i år:
1.1.
Andel elever vg2 yrkesfaglige utdprog i fjor, ikke i vgo i år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For videregående opplæring er det valgt å knytte enkelte av indikatorene som allerede publiseres under overskriftene 'resultater' og 'gjennomstrømning' til en oversikt over kvalitetsindikatorer i KOSTRA. Det innebærer at det foreligger tidsserier for tallene, og dessuten at det foreligger en rekke andre relaterte indikatorer i KOSTRA-publiseringen 'detaljerte nøkkeltall'.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken