Skatt for selskaper

Til toppen
06362: Kraftforetak. Utlignet naturressursskatt (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 2004 - 2014
Sist endret
21.09.2016
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Utlignet naturressursskatt til kommunene:
1 000 kr
Utlignet naturressursskatt til fylke:
1 000 kr
Referansetid
Utlignet naturressursskatt til kommunene:
31.12.
Utlignet naturressursskatt til fylke:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 491 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utlignet naturressursskatt fordelt etter kommune hvor foretaket har kraftverk i henhold til standard for kommuneklassifisering 1994.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken