Kommunehelsetenesta

Til toppen
06361: Konsultasjoner, etter kjønn og klassifisert i grupper som akutt, kronisk og ikke syk (avslutta serie) 2005
Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Konsultasjoner:
konsultasjoner
Konsultasjoner (prosent):
prosent
Referansetid
Konsultasjoner:
31.12.
Konsultasjoner (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
diagnosegruppering
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
diagnosegruppering

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

diagnosegruppering
Ikke syk
Ikke syk = Administrativ eller forebyggende undersøkelse

Brukerveiledning for statistikkbanken