Kommunehelsetenesta

Til toppen
06358: Estimat av gjennomsnittlig antall kontakter og konsultasjoner i løpet av året, etter kjønn og alder (avslutta serie) 2005
Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Pasientkontakter:
kontakter
Konsultasjoner:
konsultasjoner
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittene er ganget med fire for å gi et estimat for hele året. Legevakt er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken