Kommunehelsetenesta

Til toppen
06352: Pasientkontakter, etter listetilhørighet og kontakttype (avslutta serie) 2005
Sist endret
10.10.2007
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Pasientkontakter:
kontakter
Pasientkontakter (prosent):
prosent
Referansetid
Pasientkontakter:
31.12.
Pasientkontakter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kontakttype
listetilhørighet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kontakttype

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
listetilhørighet

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken