Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

06339: Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja, etter trussamfunn 2006 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

trussamfunn

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer i kristne trus- og livssynssamfunn:
personer
Referansetid
Medlemmer i kristne trus- og livssynssamfunn:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Annan religion omfattar Bahài, jødedom, sikhisme og andre trusretningar. Tala for Oslo i 2006 inneheld 57 busette i utlandet, i 2007 85, i 2008 76, i 2009 82 busette i utlandet.

Brukerveiledning for statistikkbanken