Skatt for personer

06255: Personer med aksjeutbytte og gjennomsnittlig aksjeutbytte (F) (avslutta serie) 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2006
Kontakt
Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
bhr@ssb.no

Måleenhet
Personer med aksjeutbytte:
personer
Gjennomsnittlig aksjeutbytte (kr):
kr
Referansetid
Personer med aksjeutbytte:
31.12.
Gjennomsnittlig aksjeutbytte (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken