Bruk av IKT i offentlig sektor

06237: Foretak som har en IT-strategi som er oppdatert i løpet av de to siste årene, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.02.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Andelen foretak med oppdatert IT-strategi:
prosent
Referansetid
Andelen foretak med oppdatert IT-strategi:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Av de foretakene som har ansvaret for IT-sikkerheten i eget foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken