Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06237: Foretak som har en IT-strategi som er oppdatert i løpet av de to siste årene, etter sysselsettingsgruppe (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
Sist endret
14.02.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Andelen foretak med oppdatert IT-strategi:
prosent
Referansetid
Andelen foretak med oppdatert IT-strategi:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

sysselsettingsgruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Av de foretakene som har ansvaret for IT-sikkerheten i eget foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken